1- یک عدد آقاگل هستم. (و نه آقا گل و نه اقاگل، و نه هر نوع دیگری-توضیح از بنده نگارنده!) که به خاطر ارادت خاصش به گل آقای مرحوم این نام را برگزیده است. در دنیای واقعی یک عدد فارغ التحصیل مهندسی شیمی هستم. 

2- می‌گویند در سمیرم اصفهان به دنیا آمده‌ام. اما خلق و خوی شیرازی‌ها را با خود دارم. و در حال حاضر ساکن کاشان هستم!

3- عاشق ادبیاتم و دوست داشتم در دانشگاه ادبیات بخوانم، ولی دست تقدیر مرا به سمت مهندسی پرتاب کرد. دوستانم معتقدند با مهندس شدنم لطف بزرگی به ادبیات این کشور کرده‌ام!

4-مدتی است در دریای داستان‌نویسی سر فرو برده‌ام؛ کجا سر بر کنم را خدا عالم است.

4- کتاب، موسیقی، فوتبال و هر ورزشی که نام ببرید را دوست دارم. 

حرفی اگر بود، انتهای همین پست می‌توانید بگویید.


 برای آدمی که دیگر وطنی ندارد، نوشتن جایی می‌شود برای زیستن!