الهی
می گویند این ماه، ماه میهمانی توست. ما که راضی به زحمتت نبودیم. اما حالا که دعوتمان کرده ای یاریمان کن تا میهمان خوبی باشیم.
.
پروردگارا!
در این ماه پارازیت های نفس اماره ام را بردار تا سیگنالت را درست بگیرم.
.
خداوندا!
خودت که بهتر می دانی فصل تابستان است و گرما سخت و آزار دهنده! پس یا کمکم کن یا این قدرت اختیار را از من بگیر! من از اختیاراتم می ترسم! فردا پس فردا خودت به خاطر همه این ها یقه ام را می گیری!


الهی!
سحرگاه اول شد، بسم الله...