این صفحه بصورت هفتگی به روز خواهد شد و شامل تک بیت ها و اشعاری است که به دل این بنده نگارنده می نشیند. 

هر زمان که دوست داشتید می توانید بیایید بیت یا ابیاتی به این صفحه بیافزایید. قدمتان روی چشم.


تک بیت‌های بی‌مخاطب-دفتر اول

تک بیت‌های بی‌مخاطب-دفتر دوم

تک بیت‌های بی‌مخاطب-دفتر سوم

تک بیت‌های بی‌مخاطب-دفتر چهارم

تک بیت‌های بی‌مخاطب- دفتر پنجم


به این دلیل که تعداد نظرات و شعرهای دوستان زیاد شده بود این هفته نظرات رو به صورت چند پست جدید مرتب کردم که در زیر می بینید. جا داره از دوستانی که همیشه همراه این بخش بودن به طور ویژه قدردانی کنم. اینکه اسم نمی برم دلیلش حافظه ضعیف بنده است و ترس از اینکه دوستی را فراموش کنم. یا حق :)

تک بیت های بی مخاطب-دفتر مخاطبان یک
تک بیت های بی مخاطب دفتر مخاطبان دو


شروع دفتر ششم:

هفتۀ اول، نیمۀ شهریور 1397

1

شهر یاران بود و خاک مهربانان این دیار

مهربانی کی سرآمد مهربانان را چه شد...؟

حافظمون

(شرح حال این روزهاهم می‌تونه باشه.)


2

عشق، دُردانه ست و من غوّاص و دریا میکده

سر فرو بردم در آنجا تا کجا سر بر کنم؟

حافظمون

(خیلی خوبه این بیت. میشه یک صفحه براش شرح نوشت)


3

منجنیق آه #مظلومان به صبح

سخت گیرد #ظالمان را در حصار...

سعدی‌مون


4

دل به نگاه اولین گشت شکار چشم تو

زخم دگر چه می‌زنی صید به خون تپیده را . . .

فروغی بسطامی


5

وقتی همه جا از غزل من سخنی هست

یعنی همه جا تو همه جا تو همه جا تو

محمد علی بهمنی


6

خبر این است که من نیز کمی بد شده‌ام

اعتراف اینکه: در این شیوه سرآمد شده‌ام


پدرم خواست که فرزند مطیعی بشوم

شعر پیدا شد و من آنچه نباید شده‌ام...

محمد علی بهمنی

(کل غزل رو بخونید. از خوب‌هاست)


7

شبی دیرم زهجرت تار تارو

گرفته ظلمتش لیل و نهارو


خداوندا دلم را روشنی ده

که تا وینم جمال هشت و چارو

باباطاهر


8

غریبی سخت مرا دلگیر داره
فلک بر گردنم زنجیر داره


فلک از گردنم زنجیر بردار
که غربت خاک دامن گیر داره...

باباطاهر


9


هنا، عند مُنْحَدَرات التلال، أمام الغروب

 وفُوَّهَة الوقت، 

قُرْبَ بساتینَ مقطوعةِ الظلِ، 

نفعلُ ما یفعلُ السجناءُ، 

وما یفعل العاطلون عن العمل: 

نُرَبِّی الأملْ.


(اینجا، در سراشیب تپه‌ها، پیشاروی غروب

و دهانه توپ زمان، 

کنار نهالستان‌های شکسته‌سایه، 

به همان کاری مشغولیم که زندانیان

به همان که خیلِ بیکاران: 

امید می‌پروریم)

محمود درویش


10

دلم هوای تو را کرده است صبح امید...