خسرو شاهانی

طنز نویس و اهل نیشابور.

مضمون اغلب آثار شاهانی بیان مسائل و مشکلات اخلاقی و اجتماعی عصر ماست. او طنز را وسیله ای مناسب برای اصلاح عیوب انسان و جامعه می داند و با همین رسالت و ضمن بزرگ نمایی این عیوب آنها را به چشم ما می آورد.

و نثر گویا، روان و آمیخته با طنزش هر خواننده ای را سخت مشغول می کند. طنزی تلخ که همچون سیلی محکمی به گوش خواننده می ماند.

اما کمدی افتتاح، داستانی است کوتاه از دل کتابی با همین نام( در برخی منابع آدم عوضی هم قید شده است.). مردمی که از بی آبی رنج می برند برای تامین آب خود اقدام به حفر چاهی می کنند، اما زمانی که جمع می شوند تا نتیجه زحماتشان را درو کنند!!! ماموری دولتی مانعشان می شود و اعلام می کند که اول شخص شهردار باید برای افتتاح چاه بیاید و سپس مردم اجازه استفاده از چاه را خواهند یافت! بالاخره پس از چندین ماه جناب شهردار همراه خدم و حشم تشریف فرما می شوند و چاه را که دیگر پمپ و تجهیزاتش به کلی فرسوده شده و دقایق پایانی عمرش را سپری می کند به اصطلاح افتتاح می کند. و در نهایت چیزی که باقی می ماند مردم اند و چاهی مخروبه و مشکل بی آبی.

نوع بیان داستان، اتفاقاتی که یک به یک رخ می دهد و افتتاح تمسخر آمیز جناب شهردار طنز جالبی را رغم زده است که لبخندی تلخ را بر صورت خواننده می نشاند.

Adame Avazi دانلود کتاب صوتی آدم عوضی   خسرو شاهانی


دانلود نسخه صوتی:

بخش اول

بخش دوم