س.ن: سال گذشته آماری جهانی منتشر شد که شهر اهواز رو آلوده ترین شهر جهان معرفی کرده بود. در اون روزها مسئولین محترم سازمان محیط زیست خبر رو کذب و سیاه نمایی می دونستند. یادم هست که صدا و سیمای عزیز هم گزارشی تهیه کرد بدین شرح:

- آقا امروز هوا چطوریه اینجا ( دوربین به جای چهره طرف آسمانی صاف را به تصویر می کشد)

- عالی، ما خیلی خوشبختیم، اصلا اهواز شماله!!!!( مرد ماسک به صورت دارد و مدام صرفه می کند)

- خانم نظرتون در مورد هوا چیه؟

- خیلی خوبه، ما از مسئولین تشکر می کنیم!!!

....

خدایا خود به ظهورت شتاب کن...