س.ن: این بازی با صد هزار هوادارش و بعد از وقایع پیش اومده بین ایران و عربستان با این پنالتی مقتدرانه برای همیشه در ذهن من خواهد ماند. همچون حماسه ملبورن.

تو یک جمله "مشت محکمی بود بر دهان جهالت جهانی" !!!!