بدون افاده جواد ظریف

بیانیه داده جواد ظریف

(خیال کج)

 

به رسم الخط گوشی گیج من:

طواد...دواد...جواد ظریف

(پرنیان)

 

بقیه وزیران اگه موذی اند

ولی صاف و ساده جواد ظریف

(یزدانی)

 

ندوشش، "نر"ه لااقل بند کن

به یک گاو ماده جواد ظریف

(خیال کج)

 

شود بعد از این روزها لحظه ها

بلا استفاده، جواد ظریف

(افضلی)

 

حسن خم، پیاله بود صالحی

می ناب و باده جواد ظریف

چه خوشگل کنار کری میزند

قدمها پیاده جواد ظریف

(پرنیان)

 

بود راه و رسمش مشخص همی

نه از حزب باده جواد ظریف

(خانم رجایی)

 

چنان رفت تا ته سر غربیان

کلاه گشاد جواد ظریف

(خیال کج)

 

نگردد جدا خنده از چهره اش

ببینین چه شاده جواد ظریف

(خانم رجایی)

 

قمی ها! بگویید لطفا به او

به جای "جواده" جواد ظریف

(پرنیان)

 

مشو غره بر این بیانبه ها

دراز است جاده جواد ظریف!

کند مادرش فخر بر مرد و زن

چه فخری؟ که زاده جواد ظریف

(پرنیان)

 

گمانم که جا مانده توی لوزان

کتاب و مداد جواد ظریف

گمانم بمالد به پوست خودش

ویتامین آ . د جواد ظریف

(خ رجایی)

 

نه که بسوادند دلواپسان!

ولی باسواده جواد ظریف

شبیه یه لیوان بی وقت آب

یقینا مراده جواد ظریف

(طاهر افضلی)

 

و باید بسازد بجای ایفل

فرانسه نماد جواد ظریف

(خیال)

 

مث روحیه ت کفشی که کردی پات

یه خورده گشاده جواد ظریف

شماره ندادن به اشتون خودش

یه نوع جهاده جواد ظریف

شریعتمداری یل کل کل و

یل انتقاده جواد ظریف

نداره شیشه خورده اما داره

یه خورده براده جواد ظریف

(میرصفی)

 

چی مشد اگه بود چون احمدی!

یه خورده نژاد جواد ظریف

(میرصفی/رجایی)

 

فدای سرت هسته ای مون پرید

همینم زیاده جواد ظریف

برایش همه سوت وکف میزنن

که سوتی نداده جواد ظریف

(حبیبی)

 

وبازار اشتون- جلیلی شده

دوباره کساد جواد ظریف

(خیال کج)

 

نمیزاد گاوت دیگه مش حسن!

که بت قول داده جواد ظریف

(میرصفی)

 

نگین تو توافق گرفته چیا

ببینین چی داده جواد ظریف

دگر خواب چشمان من را ربود

شبت خوش به یاد جواد ظریف

(پرنیان)

 

امیدوارم شاد باشید ؛ به یاد جواد ظریف!


س.ن: کاری دست جمعی از طنزپردازان قمی