به این می اندیشم که چطور این روش ان فکران عزیز می توانند به این افتخار کنند که موسیقی غربی گوش می دهند( ولو اینکه مطمئنا نمی فهمند!!!) اما من حق ندارم به این افتخار کنم که عاشق موسیقی سنتی کوردی ام؟

موسیقی کوردی با اون تار و دف عجین شده اش فوق العاده است حقیقتا.

گواهی این مطلب هم استاد بزرگوار شهرام ناظری عزیز هست و بسیاری کسان دیگر چون گروه کامکارا و پورناظری ها.

این ها که معرف حضور هستند اما این سیاوش ناظری صداش چیز دیگه است، جوانکی که مهجور مانده و صداش رو حتی خود کوردها بعضا نشنیده اند.

 


تصنیف شنگینک با صدای سسیاوش ناظری تقدیم به همه دوستداران موسیقی سنتی و بلاخص دوستان کورد.

متن تصنیف رو اگر کسی میدونه بنویسه متشکر می شیم پپیشاپیش


دریافت
حجم: 4.9 مگابایت