مدتی در کار ما تاخیر شد   

مدعی در غیبت ما شیر شد

«کاین منم طاووس علیین شده»   

با گل‌آقا لج شده، همچین شده!

با دو تا جمله سبیلش سوختیم 

نطق او بسته، دهانش دوختیم!

لاجرم در ما معایب یافته

آسمان با ریسمان در بافته

کرده قاطی معنی دوغ و دوشاب 

حمله ور گردیده بر «حرف حساب»

این ندانسته که اینجاییم ما

 در همه حالی «گل آقاییم» ما

«چشم باز و گوش باز و این عمی»

ادعا از او، قضاوت از شما

"مثنوی گل آقا"

توضیح اضافات:در سال 67، مدتی در انتشار «گل‌آقا»ی مرحوم فومنی تاخیر افتاده بود و شایعه بود که برخی نشریات جای او را گرفته‌اند. مثنویِ گل‌آقا در اولین «گل‌آقا»ی پس از تاخیر، در ستون حرف حساب منتشر شده بود، که تاریخی و ماندگار شد و هنوز هم بر قله‌های طنز ایستاده است


س.ن: و حالا بلاتشبیه، خدمت یک دوست گرام (حیف از کلمه دوست!!!) سلام و عرض ادب داریم بدون هرگونه غرض و مرض و از اینگونه امراض که مدعی "خود داند اگر زیرک و عاقل باشد"...