سه شنبه ۲۸ خرداد ۱۳۷۰/شماره ۱۰/شماره مسلسل ۳۱
«برنامه ریزی کلیدی است که به هر قفلی می خورد.»-کیهان

سه شنبه ۲۸ خرداد ۱۳۷۰/شماره ۱۰/شماره مسلسل ۳۱
"برنامه ریزی کلیدی است که به هر قفلی می خورد."-کیهان


سه شنبه ۸ آبان ۱۳۶۹
شماره ۲
شماره مسلسل ۲

« روابط تجاری و اقتصادی ایران با کشورهای جهان سوم گسترش می یابد.»

سه شنبه ۸ آبان ۱۳۶۹ شماره ۲ شماره مسلسل ۲
"روابط تجاری و اقتصادی ایران با کشورهای جهان سوم گسترش می یابد."

سه شنبه ۷ خرداد ۱۳۷۰/شماره ۸/شماره/مسلسل ۲۹
«رادیو ایران وارد 50 سالگی شد.» «بیشتر برنامه های رادیو ار اشعار مولانا وحافظ سعدی پر می شود.»

سه شنبه ۷ خرداد ۱۳۷۰/شماره ۸/شماره/مسلسل ۲۹
"رادیو ایران وارد ۵۰ سالگی شد." "بیشتر برنامه های رادیو از اشعار مولانا و حافظ سعدی پر می شود."

سه شنبه ۱۱ تیر ۱۳۷۰/شماره ۱۲/شماره/مسلسل ۳۳
« وزیر خارجه فرانسه در مذاکرات رسمی تهران توسط دکتر ولایتی مجانی معاینه شد.»- کیهان


سه شنبه ۱۱ تیر ۱۳۷۰/شماره ۱۲/شماره/مسلسل ۳۳
"وزیر خارجه فرانسه در مذاکرات رسمی تهران توسط دکتر ولایتی مجانی معاینه شد."- کیهان

سه شنبه ۴ تیر ۱۳۷۰/شماره ۱۱/شماره/مسلسل ۳۲
« در موسم حج بسیاری از مقامات دولتی عازم مکه می شوند.»


سه شنبه ۴ تیر ۱۳۷۰/شماره ۱۱/شماره/مسلسل ۳۲
"در موسم حج بسیاری از مقامات دولتی عازم مکه می شوند."

سه شنبه ۲۵ تیر ۱۳۷۰/شماره ۱۴پشماره/مسلسل ۳۵
« دکتر حبیبی ، معاون اول رئیس جمهور ی،به ریاست فرهنگستان زبان و ادبیات فارسی بر گزیده شد.»


سه شنبه ۲۵ تیر ۱۳۷۰/شماره ۱۴پشماره/مسلسل ۳۵
"دکتر حبیبی، معاون اول رئیس جمهوری، به ریاست فرهنگستان زبان و ادبیات فارسی برگزیده شد."

سه شنبه ۸ مرداد ۱۳۷۰/شماره ۱۵/شماره مسلسل ۳۶
«بارنشستگان دولت احتیاج به محبت واحترام دارند.»- کیهان


سه شنبه ۸ مرداد ۱۳۷۰/شماره ۱۵/شماره مسلسل ۳۶
"بارنشستگان دولت احتیاج به محبت و احترام دارند."- کیهان

سه شنبه ۲۷ فروردین ۱۳۷۰/شماره ۲/شماره مسلسل ۲۳
« همزمان با آغاز سال 70 نرخ بلیت پروازهای خارجی هواپیما چند برابر شدونرخ سایر اجناس ضرورری نیز به همین علت بالا رفته!»- جراید


سه شنبه ۲۷ فروردین ۱۳۷۰/شماره ۲/شماره مسلسل ۲۳
"همزمان باآغاز سال ۷۰ نرخ بلیت پروازهای خارجی هواپیما چند برابر شد و نرخ سایر اجناس ضرورری به همین علت بالا رفته!"- جراید


سه شنبه ۳ اردیبهشت ۱۳۷۰/شماره ۳/شماره مسلسل ۲۴
«ایران برای بازسازی خرابه های کویت ابراز آمادگی کرد.»-جراید


سه شنبه ۳ اردیبهشت ۱۳۷۰/شماره ۳/شماره مسلسل ۲۴
"ایران برای بازسازی خرابه های کویت ابراز آمادگی کرد."-جراید


چهارشنبه ۱۴ آبان ۱۳۷۱/شماره ۳۱/شماره مسلسل ۹۸
«بنگلادش خواستار توسعه روابط با ایران شد.»-اطلاعات


چهارشنبه ۱۴ آبان ۱۳۷۱/شماره ۳۱/شماره مسلسل ۹۸
"بنگلادش خواستار توسعه روابط با ایران شد."-اطلاعات


چهارشنبه ۵ آذر ۱۳۷۱/شماره ۳۴/شماره مسلسل ۱۰۱
«وزارت ارشاد اعلام کرد:بر اساس برنامه پنج ساله اول به منظور دسترسی به ارز باید900000 جهانگرد وارد ایران شود.» - اطلاعات


چهارشنبه ۵ آذر ۱۳۷۱/شماره ۳۴/شماره مسلسل ۱۰۱
"وزارت ارشاد اعلام کرد:بر اساس برنامه پنج ساله اول به منظور دسترسی به ارز باید۹۰۰۰۰۰ جهانگرد وارد ایران شود." – اطلاعات


چهارشنبه ۲۱ خرداد ۱۳۷۱/شماره ۱۱/شماره مسلسل ۷۸
«بدون شرح!»


چهارشنبه ۲۱ خرداد ۱۳۷۱/شماره ۱۱/شماره مسلسل ۷۸
"بدون شرح!"

 


چهارشنبه ۱۸ تیر ۱۳۷۱/شماره ۱۵/شماره مسلسل ۸۲
«بدون شرح»

چهارشنبه ۱۸ تیر ۱۳۷۱/شماره ۱۵/شماره مسلسل ۸۲
"بدون شرح"


چهارشنبه ۱۰ اردیبهشت ۱۳۷۱/شماره ۵/شماره مسلسل ۷۲
«دبیر شورای سیاست‌گزاری صدا و سیما اعلام کرد: موسیقی رادیو و تلویزیون از نوع حلال است.»- کیهان


چهارشنبه ۱۰ اردیبهشت ۱۳۷۱/شماره ۵/شماره مسلسل ۷۲
"دبیر شورای سیاست‌گزاری صدا و سیما اعلام کرد: موسیقی رادیو و تلویزیون از نوع حلال است."- کیهان


شنبه ۲۷ اردیبهشت ۱۳۷۱/شماره ۷/شماره مسلسل ۷۴
«اهداف سیاست پول جدید دولت بر مبنای جذب نقدینگی مازاد بر نیاز جامعه صورت می‌گیرد.»- رسالت


شنبه ۲۷ اردیبهشت ۱۳۷۱/شماره ۷/شماره مسلسل ۷۴
"اهداف سیاست پول جدید دولت بر مبنای جذب نقدینگی مازاد بر نیاز جامعه صورت می‌گیرد."- رسالت


چهارشنبه ۱۱ اسفند ۱۳۷۲/شماره ۴۸/شماره مسلسل ۱۶۳
«محمد هاشمی قائم مقام وزارت امور خارجه شد.»- جراید


چهارشنبه ۱۱ اسفند ۱۳۷۲/شماره ۴۸/شماره مسلسل ۱۶۳
"محمد هاشمی قائم مقام وزارت امور خارجه شد."- جراید


پنجشنبه ۲۸ بهمن ۱۳۷۲/شماره ۴۶/شماره مسلسل ۱۶۱
« رئیس مجلس گفت:‌پول نفت محدود است،‌تعدادی از طرحها را باید از دستور کار حذف کنیم.» - جراید


پنجشنبه ۲۸ بهمن ۱۳۷۲/شماره ۴۶/شماره مسلسل ۱۶۱
"رئیس مجلس گفت:‌پول نفت محدود است، ‌تعدادی از طرحها را باید از دستور کار حذف کنیم." – جرایدپنجشنبه ۲۱ مرداد ۱۳۷۲/شماره ۱۹/شماره مسلسل ۱۳۴
«ناطق نوری گفت: مردم مارا سرکار آورده اند ما رئیس آنها نیستم.»

پنجشنبه ۲۱ مرداد ۱۳۷۲/شماره ۱۹/شماره مسلسل ۱۳۴
"ناطق نوری گفت: مردم ما را سرکار آورده اند ما رئیس آنها نیستم."


پنجشنبه ۶ آبان ۱۳۷۲/شماره ۳۰/شماره مسلسل ۱۴۵
«ایران برای محو بیسوادی در کشورهای جهان سوم اعلام آمادگی کرد.»- جراید


پنجشنبه ۶ آبان ۱۳۷۲/شماره ۳۰/شماره مسلسل ۱۴۵
"ایران برای محو بیسوادی در کشورهای جهان سوم اعلام آمادگی کرد."- جراید


پنجشنبه ۲۰ آبان ۱۳۷۲/شماره ۳۲شماره مسلسل ۱۴۷
«وزیر اقتصاد قول داد که سریعا در مورد بازپرداخت دیون خارجی اقدام نماید.»- تهران تایمز


پنجشنبه ۲۰ آبان ۱۳۷۲/شماره ۳۲شماره مسلسل ۱۴۷
"وزیر اقتصاد قول داد که سریعا در مورد بازپرداخت دیون خارجی اقدام نماید."- تهران تایمز


پنجشنبه ۲۷ آبان ۱۳۷۲/شماره ۳۳/شماره مسلسل ۱۴۸
« ایران 3 میلیارد دلار از بدهیهای عقب افتاده خود را پرداخت کرد.»- جراید


پنجشنبه ۲۷ آبان ۱۳۷۲/شماره ۳۳/شماره مسلسل ۱۴۸
"ایران ۳ میلیارد دلار از بدهیهای عقب افتاده خود را پرداخت کرد."- جرایدپنجشنبه ۴ آذر ۱۳۷۲/شماره ۳۴/شماره مسلسل ۱۴۹
« وزیر صنایع گفت: ما هنوز در زمینه مداد و جوهر عقب ماندگیهای اساسی داریم.»- جراید


پنجشنبه ۴ آذر ۱۳۷۲/شماره ۳۴/شماره مسلسل ۱۴۹
"وزیر صنایع گفت: ما هنوز در زمینه مداد و جوهر عقب ماندگیهای اساسی داریم."- جراید


پنجشنبه ۱۸ آذر ۱۳۷۲/شماره ۳۶/شماره مسلسل ۱۵۱
«بدون شرح»


پنجشنبه ۱۸ آذر ۱۳۷۲/شماره ۳۶/شماره مسلسل ۱۵۱
"بدون شرح"
حالا چرا این پست رو نوشتم؟ یحتمل به مناسبت سالگرد انتشار هفته نامه گل آقای مرحوم. 

جالب اینکه خیلی از این کاریکاتورها هنوز برای من تازگی دارند با اینکه قدمت بعضی‌هاشون از سن من هم بیشتره!