شما حماسه سرودید و ما به نام شما

فقط ترانه سرودیم - نان در آوردیم -

برای این که بگوییم با شما بودیم

چقدر از خودمان داستان در آوردیم *
.....

و آب های جهان تا از آسیاب افتاد

قلم به دست شدیم و زبان در آوردیم


سعید بیابانکی


س.ن: احساس شرم احساسی است بس عجیب و دیگر هیچ.....

س.ن2:

"سه قسمت از مجموعه «روایت فتح» با موضوع غواصان به مناسبت بازگشت پیکر غواصان شهید به کشور، از شبکه مستند پخش می‌شود.

 .

این سه مستند از سه شنبه ۲۶ خرداد ماه تا پنج شنبه ۲۸ خرداد ماه، هر روز ساعت ۱۸ از شبکه مستند پخش می‌شوند."