پروردگارا
من اینان را به ستوه آوردم، و اینان نیز به ستوهم آوردند
خسته‏شان کردم، و مرا خسته کردند.
پس بهتر از ایشان را به من ارزانی دار، و بدترین را بر ایشان بگمار.
پروردگارا
دلهاشان را - چون نمک در آب - متلاشی کن
به خدا سوگند، دوست می‏داشتم به جای انبوه شمایان تنها هزار سوار از قبیله «بنی فراس بن غنم» داشتم، که: «اگر یکی از آنان را فراخوانی، سوارکارانی چون ابر تابستان به سویت هجوم آرند».
و سپس از منبر فرود آمد.

نهج البلاغه_ خطبه 25