عشق آمد و آتشی به دل در زد

تا دل به گزاف لاف دلبر زد

آسوده بدم نشسته در کنجی

کامد غم عشق و حلقه بر در زد

شاخ طربم ز بیخ و بن برکند

هر چیز که داشتم به هم بر زد


طاوس رخش چو کرد یک جلوه

عقلم چو مگس دو دست بر سر زد!

"عطار"

++قانونی بشنوید!

آلبوم عشق آمد اثر استاد اصغر وفایی، با اشعاری از مولانا،حافظ و عطار

آواز بیات اصفهان. 

فوق العاده خوب، فوق العاده.

بخصوص همین تصنیف عشق آمد!

هرچه بگویم کم گفته ام!