خبر کوتاه اما دردناک بود: "حبیب محبیان، خواننده و ترانه‌سرای ایرانی در سن ۶۳ سالگی درگذشت."

یکی از خواننده های بسیار خوب سرزمینمون که قرار بود بعد از بازگشتشون به ایران شاهد کنسرتی از این عزیز گرامی باشیم 

اما انگار مرگ قو با آرامش و در گوشه ی تنهایی هایش رقم خورده بود! 

خدایش بیامرزد و روحش شاد...شنیدم که چون قوى زیبا بمیرد

فریبنده زاد و فریبا بمیرد


شب مرگ تنها نشیند به موجى

رود گوشه اى دور و تنها بمیرد


در آن گوشه چندان غزل خواند آن شب

که خود در میان غزل ها بمیرد


گروهى بر آنند کاین مرغ شیدا

کجا عاشقى کرد، آنجا بمیرد


مرگ قو سروده ی دکتر مهدی حمیدی است که برای اولین بار توسط ارکستر اروین موره اجرا شد 

این اجرا از بهترینهای پنجاه سال موسیقی ایران است.

بعد از آن توسط حبیب بازخوانی شد که این بازخوانی هم جزء شاهکارهای موسیقی است. 


بزن باران که قو از پیشِ ما رفت

خیال و خوابِ سرخِ بوسه ها رفت


از این مـردابِ پُر خـرچنگِ تاریـک

حبیب آن مردِ تنها، بیصدا رفت . . .