رفیقا!
همراه اول و آخرم تویی!
همراه اول سیری چند؟


خدایا!
اگر بخواهم بت پرستی را خداپرست کنم
می‌روم به او می‌گویم:
«خدای خوبی داری، به خدای من هم سر بزن»