خدایا امشب حالم با شب های دیگه فرق میکنه.

 امشب یک کم دلم گرفته.

به قول اون بنده خدا "هوای گریه دارم"

خدایا!

توی «اِنّا لِلّه و اِنّا اِلیهِ راجعون»

«اِلیهِ راجعون» یعنی پیش خودت دیگه؟؛

 درسته؟

پیش خودت که جهنم نمی‌شود! می‌شود؟