خدایا!

مرا به خاطر

همه‌ی مورچه‌هایی که کشته‌ام

ببخش...