مراحل نصب ویندوز:


الف- برای اقوام، دوستان، آشنایان، اذناب و اطناب و حتی فامیل!

1-نیّت

2-بوت کردن فلش

3-نصب ویندوز

4-نصب تمامی درایورها توسط سی دیِ درایور پک

تمام!


ب- برای خودتان:

1- نیّت!

2-نیّت!!

3-نیّت!!!

4-تسلیم شدن برابر نیّت!!!!

5-بوت کردن فلش.

6-تلاش برای کپی کردن ویندوز بر روی فلش بوت شده.

7-همچنان تلاش برای کپی شدن ویندوز.

10-بالاخره کپی شدن یک عدد ویندوز بر روی فلش!

11-بالا نیامدن ویندوز و فهمیدن اینکه فلش مورد نظر به درستی بوت نشده است!

12-بازگشت به مرحله5 و پیگیری مجدد مراحل فوق!

13- بالاخره بالا آمدن نصب ویندوز!

14-رفتن برق منطقه وسط نصب ویندوز! :/

15- انتظار برای وصل شدن برق. :|

16-بازگشت به مرحله 13 -_-

17- الحمدالله چشم شیطون کر نصب ویندوز. 

18-از چاله در آمدن و افتادن به چاه! تازه نوبت نصب درایورهاست!  :\

19- نصب نشدن درایورها از روی سرویس پک :|

20- گشتن و پیدا کردن سی دی درایور لپتاپ.

21-تلاش برای کپی کردن درایورهای سی دی!

22- شستن سی دی درایور و مجدد تلاش برای کپی کردن سی دی.

23-ناموفق بودن در امر کپی.

24-زنگ زدن به فلانی و فلانی و بهمانی برای پیدا کردن سی دی لپتاپ لنوو.

25-پیدا کردن سی دی لپتاپ لنوو.

26-تلاش برای کپی سی دی.

27-لعنت فرستادن به روح آبا و اجداد مایکروسافت و سازنده لپتاپ و مرحوم ادیسون و مرحوم الکساندر گراهام بل و تمام دانشمندانی که در پیشرفت تکنولوژی نقشی ویژه ایفا کرده‌اند!

28- نصب شدن درایورها.

29-نصب نشدن درایور گرافیک!

30-تلاش برای نصب درایور گرافیک.

31- بازهم تلاش برای نصب درایور گرافیک.

32-دانلود درایور گرافیک!

33- بالاخره نصب شدن درایور گرافیک!

34- فحاشی به آبا و اجداد مایکروسافت و امریکا و اسرائیل و چین و ...!

35- پی بردن به این نکته که تازه باید بروید سراغ نرم افزارهای بدقلق خود!

36-مجدد فحاشی به آبا و اجداد مرحوم ادیسون و مرحوم الکساندر گراهام بل و تمام دانشمندانی که در پیشرفت تکنولوژی نقشی روز افزون داشته‌اند!


پوفففف...