طفل بی حوصله‌ام خسته ز تعطیلی‌ها

مهر من زود بیا! وقت دبستان من است...

لیلا خرم‌گاه