گل آقاطب سنتی 


نماینده ی مخالف (در بحث بودجه):

گرانی و تورم کمر مردم را شکسته است.

 

نماینده ی موافق (در بحث بودجه) :

گرانی و تورم کمر مردم را شکسته است. 


گل آقا:

مابا یک متخصص ارتوپدی جدید و یک متخصص شکسته بندی تماس گرفتیم. گفتند: «حرف» و «شعار» را قاطی کنند به کمر بیمار بمالند، ببندند، فوت کنند، شکستگی خوب می شود!

دو کلمه حرف حساب 

21/12/1367


کشک!


 روزنامه ابرار:

«وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اعلام کرد: از این پس با اخلال کنندگان در سیستم دارو برخورد جدی خواهیم کرد»


روزنامه جمهوری اسلامی:

«وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در مورد مصرف کشک به مردم هشدار داد» 

دو کلمه حرف حساب 

 9/1/1372


خدا زیادشان کند!


 رونالد ریگان:

«قربانیان ناو استارک از قهرمانان تاریخ آمریکا هستند»


جیمی کارتر:

«قربانیان حادثه طبس از قهرمانان تاریخ آمریکا هستند» 


لیندون جانسون:

«قربانیان جنگ ویتنام از قهرمانان تاریخ آمریکا هستند» 


 گل آقا:

 "خداوند قهرمانان تاریخ آمریکا را روز به روز زیادتر بفرماید! آمین!"

دو کلمه حرف حساب 

 3/3/1366


سعدی و گل آقا!


 نماینده ایذه در مجلس:

«دو جناح باید در یک جا بنشینند و راه حل نهایی را به دست آورند»


گل آقا:

ده دانشجو در گلیمی بخسبند و دو جناح در اقلیمی نگنجند! 

دو کلمه حرف حساب 

 1/9/1367


س.ن: دو کلمه حرف حساب، ستون طنزی بود در روزنامه اطلاعات که مرحوم کیومرث صابری از سال63تا سال69 آن را می نوشت. بعد از آن دو کلمه حرف حساب در هفته نامه گل آقا منتشر شد. جالب آنکه تا سال 67، کسی از هویت واقعی گل آقا اطلاعی نداشت!