لسترسیتی قهرمان شد! (تیمی که به تازگی به لیگ برتر انگلستان صعود کرده بود.)

تیمی که شانس قهرمانیش یک به پنج هزار بود! با بازیکنانی که قیمتشان حتی کمتر از یک بازیکن تیم های مطرح بود! اما به جایش تا دلتان بخواهد رویا پرداز بودند! آنقدر رویاپرداز که رویای دو صدم درصدیشان را به واقعیت تبدیل کنند!

تیمی که ثابت کرد فوتبال هنوز هم زیباست...

مرسی آقای رانیری
بخوانید