فرهنگ در حقیقت یک مفهومی است که متعلق به فعلیت یک اجتماع و یک جامعه است.

یعنی اگر امروز شعر حافظ را جوان ما بفهمد با فرهنگیم. شعر سعدی و نظامی و مولانا را بفهمد ما با فرهنگیم.

نه اینکه ما در قرن هفتم مثلا شاعری داشتیم به نام سعدی یا حافظ! این فرهنگ نیست.

این فرهنگ مال گذشته است. بله ما در گذشته تمدن بزرگی داشته ایم! اما فعلا چی داریم؟!

فعلا عزیزم کجایی! دقیقا کجایی! یعنی باید لوکیشنش را روی موبایل روشن کنید تا بفهمید که عزیزتان کجاست! 

 

س.ن: بخشی از حرف های حسام الدین سراج عزیز، پیرامون موسیقی پاپ.

جانا سخن از زبان ما می گویی!

 

الحاقیه: بد ندیدم در ادامه این بحث ها و نظراتش به خواندن این پست دعوت‌تان کنم. تقریبا توضیحی است بر آنچه قصد گفتنش را داشتم.

این پست را هم حتما بخوانید. با تشکر از دوستمان وبلاگ دچار.