مثل هر روز نشسته بودیم کنار لبتاب همایونی و کف جفت پا را چسبانده بودیم به بخاری و همزمان چشممان به بازی استقلال بود و پشت سرهم  به صبایی ها فحش می دادیم که چرا گل نمیزنید دیگر تا دل ما خنک شود! :/ در همین  گیر و دار ور رفتن با لبتاب جان به یکباره خود را در کانالی بدیدم به اسم دوکلمه حرف حساب! با مدیریت آقاگل!!

خلاصه کلام، تصمیم دارم در کنار وبلاگ یک کانال هم داشته باشم.

البته با همان هدف که دوست داریم خوب خوانده شویم.

موضوع کانال تنها مطالب  ادبی است و شعر و داستان و گاه مطالب وبلاگیمان.

و از همین درگاه مجازی شما را به این کانال دعوت می نمائیم.

دوستان خود را نیز به کانال فرا بخوانید

با تشکر ویژه از همگی شما دوستان گل :)