دو کلمه حرف حساب

دو کلمه حرف حساب

کوچزاد دیگرستان‌ها منم
ساکن آنسوترستان‌ها منم!

خان قشلاقات کوچستان منم
قله‌ی بی‌قوچ پوچستان منم!

من الفبای ادب را حمزه‌ام
از جگرخواران هند غمزه‌ام!

پنجشنبه‌های غم بار...

پنجشنبه, ۱۴ مرداد ۱۳۹۵، ۰۲:۴۸ ق.ظ