خیالی نیست دیگر درد هایم را نمیگویم


به روی درد های کهنه ام تشدید بگذارید...


س.ن: این آخرین پستم با این عکس خواهد بود.

.

پدرعزیز و مادر گرام رو بحول و قوه الهی مسافر بین الحرمین کردیم :)

میگند دعای پدر مادر  گیراست شاید دعا کردند و راه راست به سمت ما تغییر جهت داد.

حالا یک هفته تو خونه نقش مادر و پدر بچه هارو دارم!!! (البته به دو برادر گرام اقرار کردم که یک هفته نهار فقط نون پنیر داریم!!! :دی)